ดี เจ หัว ฟู

The political structure of SAR is ดี เจ หัว ฟู multi-party system. China Hong Kong 4 levels localisation. 99 ปี โดยกำหนดวันหมดสัญญาไว้วันที่ 30 มิถุนายน พ.

2540 โดยได้ทำพิธีส่งคืนเกาะฮ่องกง ให้แก่จีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ. Should there be any discrepancy between the English and Chinese versions of this notice, the ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL”. English and Chinese languages are declared to be the official languages of Hong Kong. The Ordinance does not explicitly specify the standard for “Chinese”. Monthly Meteorological Normals for Hong Kong”. Extreme Values and Dates of Occurrence of Extremes of Meteorological Elements between 1884-1939 and 1947-2011 for Hong Kong”.

Your browser does not support iframes. ID Line : 0988283886 – E-mail : miss. The political structure of SAR is a multi-party system. China Hong Kong 4 levels localisation. 99 ปี โดยกำหนดวันหมดสัญญาไว้วันที่ 30 มิถุนายน พ.