อัยเยอร์เวง

4-6 เมตร ลำต้นตรง ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายกิ่ง ใบย่อยรูปไข่แกมวงรี กว้าง 2-3 ซม. Yala Police Saving and Credit Cooperative Limited. ๒๕๓๙ ครอบคลุมผืนป่าบริเวณทิวเขาสันกาลาคีรี เนื้อที่ประมาณ ๒๗๐,๗๒๕ ไร่ ประกอบด้วยผืนป่า ๒ ส่วน ตามคำเรียกชื่อหน้าของคนท้องถิ่นกล่าวคือ เรียก “ฮาลา-บาลา” ในเขต อ. Dubbed the อัยเยอร์เวง of ASEAN,Hala-Bala is part of the most fertile forest in the deep South of thailand.

Thai Tropical rainforest covers an area of 433. 6 square kilometers and has been designated a wildlfe sanctuary. This forest occupies a large area at the boundary of Yala and Narathiwat. Located near the Thai-Malaysian border, Hala-bala is actually repre sentative of two different sectors. Phra Sawet Surakhachathan on 9th March 1968.

Sanam Chang phueak Park is relaxing surrounding and white elephant historical story are waiting to be experienced. City Pillar Shrine is located at the very center of the city situated on Phiphit Phakdi road, in front of the City Hall. Each year, there is a celebration of the city pillar shrine with trading stores from government. The festival is held around the city pillar shrine. A festival to celebrate the City Pillar is held during 25-31 may each year. This place is perfect for relaxing.

This area was developed from Pru Ba Koi,the deserted area, and has been turned into a sport park and a recreational spot. There is a separate area of 69 fields of pond designed with sandy beach and sea pines where you can enjoy the surrounding nature and a big pond. This temple is one of the three most revered places of the south,along with phra Borommathat at Nakhon Si Thammarat and Phra Borommathat Chaiya at Surat Thani, signifying the importance of Buddhism in the area since the Srivijaya Period, This temple is located in Tambon Na Tham, about eight kilometres from the city center, on the road to Amphone Yaha. A stream runs through the ground of the temple.